คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Department of Health Sciences, Faculty of Medical Sciences, Kyushu University, Japan
พฤศจิกายน 28, 2023
มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 (MAHIDOL QUALITY FAIR 2023)
พฤศจิกายน 29, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และบุคลากร ร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ศิริราชลอยกระทง ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาม โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทง ประกวดแต่งกายงามตามวัฒนธรรมไทย ประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย ในการนี้นางสาวณัฐวิกา ประดับวัน นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร เป็นตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมประกวดนพมาศ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.827499925842001

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol