คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ณ วัดมงคลประชาราม จังหวัดนครปฐม
มกราคม 15, 2021
ถอดบทเรียน ค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์
กุมภาพันธ์ 18, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-4 ทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจ และมีเวลาในการขอคำปรึกษาจากอาจารย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จหรือสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง มีความสุขตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษา โดยมีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาแบ่งเป็นบ้านต่าง ๆ ร่วมวางแผน คอยให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาทุกท่าน ๆ ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยในช่วงแรกของกิจกรรมได้มีการแสดงดนตรี ขับร้องเพลงจากตัวแทนคณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษา ก่อนที่นักศึกษาจะแยกพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามบ้านต่าง ๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Cisco Webex Meeting

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1QqmY_FsqDAPmh9IqVnJG1BhjlXraN9_N