คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ณ วัดมงคลประชาราม จังหวัดนครปฐม

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ อำเภอสามพราน
มกราคม 5, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์
กุมภาพันธ์ 10, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ณ วัดมงคลประชาราม จังหวัดนครปฐม

วันที่ 14 มกราคม 2564 ณ วัดมงคลประชาราม จังหวัดนครปฐม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากร พร้อมด้วยนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล นายชาลี ทองดอนเอ สาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล โรงพยาบาลพุทธมณฑล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล นำห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง โดยวิธีการ Swab เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก (Active Case Finding) แก่พ่อค้า แม่ค้า แรงงานต่างถิ่น และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 314 คน ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก (Active Case Finding) โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภออื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ซึ่งการลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก (Active Case Finding) ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น เป็นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการร่วมกับ หน่วยงานด้านสาธารณสุขในจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งในชุมชนต่าง ๆ เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อที่ห้องปฏิบัติการของคณะฯ ในลำดับต่อไป กรณีที่ค้นพบผู้ป่วย จะต้องรีบนำผู้ป่วยออกจากชุมชนโดยเร็ว และสอบสวนค้นหาเพิ่มเติมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง กระจายวงกว้างมากขึ้น เพื่อดำเนินการยุติการระบาด หากพบเร็ว รักษาเร็ว จะสามารถตัดตอนการระบาดได้

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xpTuq78YSKFyA2G6gtgYFylSLi9ZXyr4