โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรจากกองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565
ตุลาคม 11, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2566
ตุลาคม 12, 2023

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรจากกองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์ ไผท สิงห์คำ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มนวัตกรรมด้านสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค (Disease Prevention and Health Innovation Center: DPHI) ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือทางด้านการวิจัย และนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ MIDAS Center ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.801092428482751

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol