คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตุลาคม 4, 2023
โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรจากกองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ตุลาคม 11, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2565 ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก จากนั้นร่วมฝึกซ้อมรับปริญญาให้กับบัณฑิตทุกท่าน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 จะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.798299168762077

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol