คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งหารือความร่วมมือร่วมกับบริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด (อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งหารือความร่วมมือ กับ ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank)
มิถุนายน 6, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Medical Technology, Teikyo University, Japan ประจำปี 2567
มิถุนายน 6, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งหารือความร่วมมือร่วมกับบริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด (อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานบริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด ในด้านกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของชุดทดสอบทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม ตลอดจนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณธีระ นิภากรพันธ์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด (อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ร่วมให้ข้อมูล พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิจัยและธุรกิจ ตลอดจนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบ เพื่อพัฒนาต่อยอดด้านการควบคุมคุณภาพการผลิตในระดับอุตสาหกรรมชุดทดสอบที่ผลิตโดยโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของคณะฯ ในอนาคตต่อไป


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol