คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก East China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2567 (Quality Meetup 2024)
พฤษภาคม 29, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2567
พฤษภาคม 31, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก East China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และอาจารย์ ดร.ณัฐฐ หอมดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก East China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Prof. Qian Xuhong: President, Prof. Gao Enxin: Deputy Dean, School of Public Management, Prof. Li Yanlei: Deputy Director of University Office และ Mr. Meng Yu International Cooperation and Exchange Division พร้อมด้วยคณะผู้เข้าร่วมหารือจาก Chinese Academy of Science Innovation Cooperation Center Bangkok นำโดย Prof. Jiang Biao: Director Chief Scientist, Dr. Richard Wang: Executive Director, Dr.Orrasa Rattana-Amornpirom: Chief Operating Officer, Ms. Pitchayapat Sonchaeng: Project Specialist ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือน และร่วมหารือ เพื่อสนับสนุนการจัดทำความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ร่วมกับคณะฯ ในอนาคต


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol