Worapong

December 6, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤศจิกายน ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจำทุกวันศุกร์สุดท้าย ของเดือน ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายเครื่องสังฆทาน โดยผู้ร่วมงานได้นำอาหารแห้ง/ของใช้ต่าง ๆ มาร่วมตักบาตรพระสงฆ์ และในช่วงท้ายประธานในพิธีได้กล่าวอำนวยพรแก่ผู้ร่วมงาน และผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน […]
December 6, 2019

ลงนามทำสัญญารับทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการแพทย์ (Thailand medTech Excellence Fund)

December 6, 2019

งานแถลงข่าวเปิดโครงการ ” ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร “

December 6, 2019

โครงการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนปีการศึกษา 2562 ณ ชุมชนตำบลคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม