Worapong

January 6, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานต้นแบบฯ (MUMT Pilot Plant)

January 5, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมมอบชุดทดสอบทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล ISO 13485:2016 ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข

December 29, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

December 23, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล น้อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา