Worapong

April 25, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี 2566

April 21, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

March 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนศึกษานารี ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมคณะฯ

March 13, 2023

MUMT Volleyball for Students 2023