Worapong

September 28, 2021

Being ของครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Being ของครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting ให้แก่คณาจารย์ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้มีโอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ พร้อมทั้งได้เรียนรู้จากกันและกันมากที่สุด โดยได้รับเกียรติจากคุณจรายุทธ สุวรรณชนะ กระบวนกรและนักพัฒนาอิสระ เป็นวิทยากรนำพาการเรียนรู้ รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.4920876054593507
September 23, 2021

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

September 18, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และออกบูธตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ณ ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สมุทรสาคร

August 19, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี