Worapong

May 14, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่

April 30, 2022

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2565

April 28, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจำปี 2564 ปีที่ 3 ติดต่อกัน

April 19, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด