Worapong

November 12, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร

November 1, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับสนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย สู้ภัยโควิด-19 จากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

October 25, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทร์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

September 28, 2021

Being ของครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Being ของครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting ให้แก่คณาจารย์ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้มีโอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ พร้อมทั้งได้เรียนรู้จากกันและกันมากที่สุด โดยได้รับเกียรติจากคุณจรายุทธ สุวรรณชนะ กระบวนกรและนักพัฒนาอิสระ เป็นวิทยากรนำพาการเรียนรู้ รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.4920876054593507