Worapong

June 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 แก่ผู้ที่ได้รับการกักตัว ณ สถานที่กักกันตัวจังหวัดนครปฐม

June 1, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 แก่ผู้ที่ได้รับการกักตัว ณ สถานที่กักกันตัวจังหวัดนครปฐม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

May 29, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Job Fair และงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปออนไลน์

May 29, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic)