Worapong

December 29, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

December 23, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล น้อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

December 22, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.2 ให้กับบุคลากร

December 20, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ