Worapong

May 15, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 Money Expo 2022 Bangkok : Health & Wellness

May 14, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่

April 30, 2022

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2565

April 28, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจำปี 2564 ปีที่ 3 ติดต่อกัน