คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมน้อมรำลึกในคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6”

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีมอบครุยวิทยฐานะ และแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562-2564
October 18, 2022
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
October 20, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมน้อมรำลึกในคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6”

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมทั้งร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ พิธีถวายสักการะ พร้อมกล่าวสดุดีฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้งาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นทุกปี เป็นปีที่ 6 โดยมีศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อาทิ การบรรยายปาฐกถาเทิดพระเกียรติ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.574616421130354