พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมน้อมรำลึกในคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6”
October 18, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเปิดตัว Application CANDEE แอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำความดีต่าง ๆ
October 21, 2022

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ให้ได้มีโอกาสได้พบปะรุ่นพี่สายรหัส อาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ อีกทั้งเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ภายในกิจกรรมมีการแสดงดนตรีจากนักศึกษาชมรม MR musteer พร้อมทั้งเปิดตัว Campaign “MUMT Smartest idol” โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการดูเเลสุขภาพของตนเอง เเละเตรียมความพร้อมในการดูเเลสุขภาพของผู้อื่นหลังจบการศึกษา จากนั้นแบ่งนักศึกษาตามบ้านต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละบ้านนั้น ๆ จะมีคณาจารย์ดูแลเป็นที่ปรึกษา ร่วมวางแผน คอยให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาทุกท่าน ๆ ไปจนจบการศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.580471510544845