Worapong

September 7, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)

September 5, 2022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ณ Pullman Pattaya Hotel G จังหวัดชลบุรี

August 29, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก Faculty of Medical Technology, Teikyo University, Japan

August 25, 2022

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2565