Worapong

October 20, 2022

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

October 18, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมน้อมรำลึกในคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6”

October 18, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีมอบครุยวิทยฐานะ และแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562-2564

October 12, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563