คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมบรรยาย International Webinar จัดโดย Faculty of Health Universitas Mohammad Husni Thamrin ประเทศอินโดนีเซีย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ณ วัดนวลนรดิศวรวิหาร
November 20, 2023
Faculty of Medical Technology, Mahidol University organized the MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) training program 2023 at Airlangga University, Indonesia
November 22, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมบรรยาย International Webinar จัดโดย Faculty of Health Universitas Mohammad Husni Thamrin ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เป็น Keynote Speaker บรรยาย International Webinar ในหัวข้อ Quality Assurance for Clinical Laboratory เรื่อง Health Transformation: Strengthening Human Resources and Technology of the Health Sector จัดโดย Faculty of Health Universitas Mohammad Husni Thamrin ประเทศอินโดนีเซีย ในรูปแบบออนไลน์ โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมที่เป็นสหวิชาชีพทางการแพทย์กว่า 1000 คน จากทั่วทั้งประเทศ และมีวิทยาการรับเชิญจากประเทศต่าง ๆ รวมกว่า 9 คน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.823517586240235

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol