Worapong

January 5, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ อำเภอนครชัยศรี

December 24, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง แก่แรงงานต่างถิ่น เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ แพปลาบางเลนธานี

December 22, 2020

โครงการคุณธรรม-จริยธรรมในวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

December 14, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดตลาดจริงใจ Farmers’ Market