Worapong

December 6, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลศิริราช

December 1, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

December 1, 2023

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอ่านสวน สำรวจใจ ใช้สติ ให้แก่นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4

November 28, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566