คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหลักหกรัตนาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
November 24, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Department of Health Sciences, Faculty of Medical Sciences, Kyushu University, Japan
November 28, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหลักหกรัตนาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีฯ และอาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฯ เป็นประธานร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรที่เกษียณฯ เดินทางนำจตุปัจจัย เครื่องบริวารกฐิน และเครื่องไทยธรรม ถวายแด่พระสงฆ์ ในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดหลักหกรัตนาราม ตำบลศรสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารคดให้แล้วเสร็จ และบูรณปฏิสังขรณ์ ซึ่งมียอดจตุปัจจัยถวายรวมทั้งสิ้น 154,480 บาท พร้อมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุโมทนากุศลบุญที่ทุกท่านร่วมทำบุญในกาลนี้จงบันดาลให้ท่าน และครอบครัวจงประสบสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยด้วยเทอญ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.827007765891217

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol