คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสารตกค้างยาฆ่าแมลง แก่รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ กระทรวง อว.

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MED TECH CAMP ชวนน้องตะลุยห้องแล็บเทคนิคการแพทย์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
November 13, 2023
พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกับหน่วยงาน (ภาควิชา ศูนย์ และสำนักงานคณบดี) ประจำปีงบประมาณ 2567
November 15, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสารตกค้างยาฆ่าแมลง แก่รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ กระทรวง อว.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา อภิลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคลินิก และบุคลากรจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และเร่งสนับสนุน เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (MIDAS Center) พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมนำเสนอ และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสารตกค้างยาฆ่าแมลง (MT pest easy test) แก่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะฯ ได้ร่วมนำเสนอแนวคิดด้านการนำชุดตรวจดังกล่าวมาใช้ในการคัดกรองสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านอุตสาหกรรมอาหารในระดับประเทศ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.820096463249014

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol