ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจำปี 2564 ปีที่ 3 ติดต่อกัน
April 28, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่
May 14, 2022

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน นำโดยนางดุษฎี มั่นความดี หัวหน้าผู้ตรวจติดตาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์ ผู้ตรวจติดตามด้านวิชาการ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง โลหะรังสิกุล ผู้ตรวจติดตามด้านวิชาการ สาขาจุลชีววิทยา และอาจารย์ ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ ผู้ตรวจติดตามด้านสถิติ ในโอกาสที่ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารงานคุณภาพ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาโดยองค์กรภายนอก ซิฟิลิสซีโรโลยี (EQAI: Syphilis) และโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางแบคทีเรียวิทยาโดยองค์กรภายนอก (EQAB) ประจำปี 2565 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5624546280893144