วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 65 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการสังเกต และช่วยเหลือด้านสุขภาพใจนักศึกษาในเบื้องต้น ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร
July 1, 2022
MUMT Mini Open House 2022 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
July 4, 2022

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 65 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี การก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวันเทคนิคการแพทย์ไทย ไทย โดยช่วงเช้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ จากนั้นผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมพิธีสงฆ์ถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งร่วมทอดผ้าบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า ของคณะฯ ที่ได้ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดหทัยนเรศวร์ รับประเคนเครื่องไทยธรรม ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากคณบดี, ผู้อำนวยการ และผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ มาร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดีแก่คณะฯ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5803050193042751