คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน Performance Agreement (PA) ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมัชฌิมนิเทศ “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2566
August 24, 2023
Faculty of Medical Technology, Mahidol University organized certification ceremony to the participants from Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, Bhutan Batch 1 for a short training program
August 28, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน Performance Agreement (PA) ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน Performance Agreement (PA) ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีฯ ร่วมลงนาม เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.774771744448153

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol