Academic Activities

April 19, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

April 30, 2022

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2565

May 14, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่

May 15, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 Money Expo 2022 Bangkok : Health & Wellness