กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

สิงหาคม 8, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

สิงหาคม 11, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

กันยายน 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงาน “ศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน” ประจำปี 2566

กันยายน 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมวันรักครู ประจำปี 2566