คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอมรินทราราม วรวิหาร
สิงหาคม 8, 2023
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ณ โรงแรม Radisson Resort & Spa Hua Hin จ.เพชรบุรี
สิงหาคม 8, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.อังกูรา สุโภคเวช หัวหน้าภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จากวัดหทัยนเรศวร์ และวัดมหาสวัสดิ์ ศาลายา จำนวน 30 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสเดียวกัน อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุลณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.759983319260329

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol