กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

พฤษภาคม 27, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปออนไลน์

มิถุนายน 29, 2021

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 64 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย

ตุลาคม 25, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทร์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน 12, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร