กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

เมษายน 11, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงาน “สืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร” เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 ผู้ช […]
พฤษภาคม 1, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 30 เมษายน 2567 ผู้ช […]
พฤษภาคม 21, 2024

พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2566

พฤษภาคม 31, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2567