กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

กันยายน 4, 2019

สืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

กันยายน 4, 2019

พิธีถวายมหาสังฆทาน ประจำปี 2562

กันยายน 4, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

กันยายน 5, 2019

พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561