กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

ตุลาคม 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุทธิจิตตาราม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตุลาคม 14, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมน้อมรำลึกในคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 4”

พฤศจิกายน 2, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดอมรินทรารามวรวิหาร และวัดนวลนรดิศวรวิหาร

พฤศจิกายน 30, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมสักการะองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ