คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมสักการะองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ แก่เกษตรกร ที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดจริงใจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
พฤศจิกายน 23, 2020
MUMT Happy Students
ธันวาคม 3, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมสักการะองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ร่วมสักการะองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ในโอกาสแห่เวียนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ก่อนอัญเชิญเข้าประดิษฐาน ภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ณ บริเวณหอพระฯ หน้าอาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามพระพุทธรูปที่จัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษาฯ นี้ ว่า “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ซึ่งหมายถึง “พระพุทธรูปที่นำมาซึ่งปัญญาหยั่งรู้อันกระจ่างแจ้งและเป็นมงคลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล” และพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดสร้างหอพระเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนฯ พระราชทานนามว่า “หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์”

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1DHjEI4TiwIOOgVlTNuzFrMXXx9lZHzf7