คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดอมรินทรารามวรวิหาร และวัดนวลนรดิศวรวิหาร

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมน้อมรำลึกในคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 4”
ตุลาคม 14, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน
พฤศจิกายน 2, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดอมรินทรารามวรวิหาร และวัดนวลนรดิศวรวิหาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2563 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัด วัดอมรินทรารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในการนี้ ศาสตราจารย์.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งในปีนี้มียอดจตุปัจจัยร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 1,048,055 บาท

และในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางกุลธิดา โพธิ์แดง หัวหน้างานงานบริหารจัดการทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2563 ณ วัดนวลนรดิศวรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในปีนี้มียอดรวมจตุปัจจัยร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้น 1,093,489.49 บาท

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/16viiWPp2SOLZcH1C8F2EY4SHkiAbxFHv

https://drive.google.com/drive/folders/1kgQC7JEWgpD8Jb4Qna_-M4-VpY0t3rex