คณะเทคนิคการแพทย์ รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดอมรินทรารามวรวิหาร และวัดนวลนรดิศวรวิหาร
พฤศจิกายน 2, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน “อาจาริยบูชา” สืบเท้าก้าวธรรม 40 พรรษา บนมรรคาแห่งการตื่นของ โดย..ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
พฤศจิกายน 2, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง พร้อมด้วยนางกุลธิดา โพธิ์แดง หัวหน้างานงานบริหารจัดการทั่วไป เป็นตัวแทนรับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน ที่จัดขึ้น และตรวจประเมินโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายอุดม หฤษฎ์วงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครปฐม เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติบัตร ณ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1m8eUHz6pUZxqOoPeVB0tcm7MdXQFQdmj