กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

เมษายน 11, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานสืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

มิถุนายน 2, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

กรกฎาคม 7, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566

สิงหาคม 8, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอมรินทราราม วรวิหาร