กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

พฤศจิกายน 20, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ณ วัดนวลนรดิศวรวิหาร

พฤศจิกายน 24, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

พฤศจิกายน 28, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหลักหกรัตนาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

พฤศจิกายน 28, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566