คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทร์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Being ของครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
กันยายน 28, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับสนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย สู้ภัยโควิด-19 จากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
พฤศจิกายน 1, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทร์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ เป็นประธานร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดจันทร์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งนำจตุปัจจัย เครื่องบริวารกฐิน และเครื่องไทยธรรม ถวายแด่พระสงฆ์เพื่อสมทบทุนสร้างเตาเผาศพไร้มลพิษ โดยในปีนี้มียอดจตุปัจจัยถวายรวมทั้งสิ้น 146,674 บาท คณะฯ ขอขอบพระคุณในไมตรีจิตและขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1e0CSDg5rFWa7kmbpHpaauLrNO_4nyWfE?usp=sharing