Other Activities

April 21, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

May 1, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ปีที่ 4 ติดต่อกัน

June 9, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพ ใน 4 มิติ” พร้อมทั้งเปิดตัวกิจกรรม Application CANDEE Season 2

July 7, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชี้แจงการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (e-PA)