Other Activities

January 4, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานครบรอบวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสครบรอบ 16 ปี ก้าวสู่ปีที่ 17

January 5, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

January 10, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2567 ณ สภาเทคนิคการแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

January 11, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2567