ข่าวและกิจกรรม

Molecular Diagnosis สำหรับไวรัสอู่ฮั่น

แนวทางในการเก็บ และเลือกชนิดของตัวอย่างตรวจ
เพื่อการวินิจฉัยโรค COVID-19

หน้ากากอนามัย : ใช้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

VIEW ALL

Publications in 2005-2021

Recent Publications

titlecover_datedoipublication_nameauthorscited_count
Improved prediction and characterization of anticancer activities of peptides using a novel flexible scoring card method2021-12-0110.1038/s41598-021-82513-9Phasit Charoenkwan, Wararat Chiangjong, Vannajan Sanghiran Lee, Chanin Nantasenamat, Md Mehedi Hasan, Watshara Shoombuatong1
Nation-wide investigation of RHD variants in Thai blood donors: Impact for molecular diagnostics2021-03-0110.1111/trf.16242TransfusionJairak Thongbut, Vishuda Laengsri, Loann Raud, Charuporn Promwong, Chartchalerm I-Na-Ayudhya, Claude F. Féréc, Pornlada Nuchnoi, Yann Fichou0
IRC-Fuse: improved and robust prediction of redox-sensitive cysteine by fusing of multiple feature representations2021-03-0110.1007/s10822-020-00368-0Journal of Computer-Aided Molecular DesignMd Mehedi Hasan, Md Ashad Alam, Watshara Shoombuatong, Hiroyuki Kurata2
A facile one-step gold nanoparticles enhancement based on sequential patterned lateral flow immunoassay device for C-reactive protein detection2021-02-1510.1016/j.snb.2020.129241Sensors and Actuators, B: ChemicalYosita Panraksa, Amara Apilux, Sakda Jampasa, Songchan Puthong, Charles S. Henry, Sirirat Rengpipat, Orawon Chailapakul0
Phytochemical contents, antioxidant activity, and anticancer activity of three common guava cultivars in Thailand2021-02-0110.1016/j.eujim.2021.101290Yaneenart Suwanwong, Somchai Boonpangrak0

Read More