กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เมษายน 8, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับสนับสนุนชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 แบบรวดเร็ว จาก บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด

พฤษภาคม 27, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

กรกฎาคม 11, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

กันยายน 21, 2022

เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 5