กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

สิงหาคม 19, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

กันยายน 18, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และออกบูธตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ณ ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สมุทรสาคร

พฤศจิกายน 1, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับสนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย สู้ภัยโควิด-19 จากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

มกราคม 12, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับสนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 (FUJIFILM COVID-19 Ag Test) จาก บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด