คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2564
สิงหาคม 19, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และออกบูธตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ณ ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สมุทรสาคร
กันยายน 18, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยอาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก (ACTIVE CASE FINDING) ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แก่กลุ่มประชาชนผู้พิการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง ด้วยวิธี Antigen Test Kit ในการนี้ นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาการ ผอ.สปสช. เขต 6 ระยอง และนพ.ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ รอง ผอ.บางละมุง ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์ ทั้งนี้ผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก จะได้รับการตรวจแบบ RT-PCR เพื่อหาเชื้อในลำดับต่อไป และจะถูกนำตัวเข้าศูนย์พักคอย (CI) ในมูลนิธิฯ ต่อไป

ขอขอบคุณภาพจาก : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง
รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.4793862357294878