กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

พฤศจิกายน 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในคอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

พฤศจิกายน 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้ความรู้ และตรวจวัดคลื่นสมอง แก่พนักงานระดับหัวหน้าแผนกของโรงแรม Hotel Fuse จ.ระยอง

ธันวาคม 24, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง แก่แรงงานต่างถิ่น เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ แพปลาบางเลนธานี

มกราคม 5, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ อำเภอนครชัยศรี