เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 5

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรึยนสิรินธรราชวิทยาลัย
กันยายน 21, 2022
จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565
กันยายน 26, 2022

เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 5

วันที่ 20 กันยายน 2565 นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ศูนย์ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดราชบุรี จัดโครงการ “เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 5” เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ มองเห็นภาพขั้นตอนการทำงาน และกระบวนการรับบริจาคโลหิตจากการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งเล็งเห็นถึงบทบาทความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหา และคัดเลือกเลือด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ผ่านกระบวนการรับบริจาคโลหิตจากผู้ที่สนใจ เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนโลหิต ไม่เพียงพอต่อการรักษา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริจาคเป็นหลัก พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิกแก่ผู้ที่มาร่วมบริจาค ในการนี้มีบุคลากร นักศึกษา ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจมาร่วมกันบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.557513406173989