nisachol

May 25, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งสัมฤทธิ์ผลตาม CLOs/PLOs ประจำปี 2566

May 24, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงานที่ University of Santo Thomas และ Far Eastern University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

May 15, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 Money Expo 2023 Bangkok : Health & Wellness Expo ครั้งที่ 2

May 3, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Institute of Analytical Sciences, Claude Bernard University Lyon 1